#Sever 1#Sever 2
Nữ bác sĩ xinh đẹp với phương pháp cứu chữa đặc biệt

Nữ bác sĩ xinh đẹp với phương pháp cứu chữa đặc biệt

Nội dung phim

Cô vội vã đi vào ở đó đang có một bênh nhân nằm im ở đó. Anh ta bị ngất đi vẫn chưa tỉnh mà mọi người rất cần anh ta tỉnh lại. Vì nếu cứ tiếp tục như thế anh ta sẽ hôn mê vào trạng thái thực vật. Cô vội vã vào cũng là vì có cách chữa đặc biệt có thể giúp bệnh nhân hồi tỉnh. Không chậm một giây cô lôi con cặc của bệnh nhân ra và bắt đầu mút. Con cặc bắt đầu tỉnh táo dựng lên thì anh bệnh nhân cũng tỉnh lại. Cô rất vui mừng khi mà bệnh nhân đã tỉnh lại còn dùng tay ấn đầu cho cô mút con cặc sâu hơn. Từ khi bệnh nhân tỉnh thì anh ta cũng không còn ham muốn nào khác ngoài địt nữ bắc sĩ đang bú cu…

Diễn viên tham gia phim

N/A